Diğer proje destekleri

İlker'in proje destekleri ile ilgili yazısında ağırlık araştırma projelerine verilmişti. ODTÜ'den Oğulcan Açıkgöz de TÜBİTAK TEYDEB, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB projeleri için güzel bir özet hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ederiz. Oğulcan'ın özetine şuradan erişebilirsiniz: https://bolbilim.files.wordpress.com/2015/12/oacikgoz_destekler.docx

Resource Allocation for Green Cloud Computing

We are looking for PhD students to join our research project on green cloud computing. This project is about assignment of virtual computers to a set of physical servers in time. The objective is to obtain an optimal allocation of resources (server capacities) such that the energy consumption is minimized.  http://people.sabanciuniv.edu/sibirbil/Call4PhD/CloudPhDCall.html