Diğer proje destekleri

İlker'in proje destekleri ile ilgili yazısında ağırlık araştırma projelerine verilmişti. ODTÜ'den Oğulcan Açıkgöz de TÜBİTAK TEYDEB, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB projeleri için güzel bir özet hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ederiz. Oğulcan'ın özetine şuradan erişebilirsiniz: https://bolbilim.files.wordpress.com/2015/12/oacikgoz_destekler.docx